UprawnieniaEnergetyczne.pl

Oferujemy Państwu Pierwszy i Jedyny tak wyczerpujący

Zestaw prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe części pisemnej oraz egzamin praktyczny dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwa energetyczne

Pytania i odpowiedzi:

- Metodyka sporządzania świadectw

- Zagadnienia oceny oświetlenia

- Ocena ochrony cieplnej

- Ocena wentylacji i chłodzenia

- Ocena systemu ogrzewania ciepłej wody

- Zagadnienia prawne i ogólne

- Instalacje elektryczne 

ORAZ

- Zadania - praktyczna część egzaminu

Odpowiedzi na pytania wraz z odniesieniami 
do Art. w rozporządzeniu/ustawie/normie!

Od dnia 1 stycznia 2009 r. świadectwo energetyczne wymagane jest dla: 

  • budynku oddawanego do użytkowania,
  • budynku podlegającemu zbyciu lub wynajmowi,
  • budynku, dla którego w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Zdobyte uprawnienia mogą być dodatkowym źródłem dochodów dla osób związanych z rynkiem nieruchomości i rynkiem budowlanym.

Egzamin ma dwie części. Pierwsza, pisemna ma formę testu jednokrotnego wyboru (80 pytań) i trwa 120 minut. Obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie egzaminu, którego zakres określa załącznik do wspomnianego rozporządzenia. Należy udzielić pozytywnej odpowiedzi na minimum 60 pytań. Druga, praktyczna część egzaminu trwa 180 minut i sprawdza umiejętność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Osoby, które zdadzą egzamin zostaną wpisane do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Komunikaty o terminach egzaminów mają być ogłaszane na stronie internetowej ministerstwa. 

1.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - zadania.
Przykładowe zadania i rozwiązania egzaminacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

2.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - metodyka sporządzania świadectw.
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące metodyki sporządzania świadectw dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

3.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - zagadnienia oceny oświetlenia.
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące zagadnień oceny oświetlenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

4.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - ocena ochrony cieplnej.
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące oceny ochrony cieplnej dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

5.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - ocena wentylacji i chłodzenia.
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące oceny wentylacji i chłodzenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

6.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - ocena systemu ogrzewania ciepłej wody.
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące oceny systemu ogrzewania ciepłej wody dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

7.
Przykładowe pytania egzaminacyjne - zagadnienia prawne i ogólne.
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące zagadnień prawnych i ogólnych dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

8.
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE
Przykładowe pytania egzaminacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia do. sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.
- dla odważnych :). którzy sami chcą znaleźć odpowiedzi ;) 

A teraz pomyśl czy stać Cię na szukanie odpowiedzi na te wszystkie, trudne pytania..?

TWÓJ CZAS JEST BEZCENNY!!!

Nie trać go na szukanie odpowiedzi!

Z nasza pomocą doskonale się przygotujesz 
i zdasz egzamin bez żadnych problemów

Zakup kompleksowe opracowanie pytań 
i ucz się w sposób:

1. Prosty ! 

2. Szybki ! 

3. Wygodny !!!

Wysyłka GRATIS!

  Znajdziesz tutaj za niewielką cenę wszystko co będzie Ci potrzebne do opanowania materiału na TEST! 

Zainwestuj w siebie!!! 
To się na pewno opłaci!!!